Borondir

Laeg Mortemir vai Eledar / Laeg Mortemir vai Eledar

0/0/0


Tohle podepsat se musí!
Semhle rač svou pečeť dát!
Tenhle oblek vám padne,
vždyť je to tak snadné
vladařem se stát.


Se mnou uzavřít máš obchod!
Se mnou výpravu máš vést!
A na jednání jít,
to chce hlavně klid,
Vaše výsosti, hlavně klid.


Tak dost, jak vám mám stačit?
Když jsem na to sám?
Ten chce mír a ten zas válčit,
co ještě dělat mám?


Jen bály a návštěvy šlechty,
lichotky tlustých dam,
až bude válka, tak každej druhej
budete tuhej, já vám dám.


Recitativ:
Sluha: Pane, chce s tebou mluvit muž.
Eorl: A v čem je potíž, tak ať vejde už,
přináší snad „vzácnýÿ dar.
Sluha: Nikoli, jen je vysílen a stár.
Prý přichází z daleka.
Eorl: Tak ať se neleká a vejde!
Sluha: Víš, ono to totiž nejde.

Eorl:
Tak mluv, co přivádí tě,
ne mlč, já zvím to sám,
zas na další ples
chceš pozvat mě dnes,
no dobře, přijímám.


Ne, pane. – Vím, že o ples nejde,
snad dar bys dostal rád,
máš ženu, dvě děti
a na cestě třetí,
snad můžu zlatku dát.


Recitativ:
Borondir: Ale pane, vyslyš mě prosím.
Správce Gondoru Cirion žádá o tvou pomoc!
Eorl: Ty hlupáku, proč jsi to neřekl hned?
Dejte přivést koně!