Soumrak mi zbyl

Laeg Mortemir vai Eledar / Laeg Mortemir vai Eledar

0/0/0


1.Am Jsem architekt starýchE věží, 
Ama z kamene déšť Esmyl
mé Amzlato, proč jsem Epřežil
ten Amsoumrak, který Ezbyl?

R: Můj Fstrach mi prýští Gze žil 
Csuť se trhá Amz bran
Ach Dmpověz, proč jsem Epřežil,
když Amnezbyl smysl rán?

Můj Fstrach mi prýští Gze žil
Cstěny padly Amv řad
Ach Dmpověz, proč jsem Epřežil,
vlastní Ampád?

2. Když zvedaly se hory 
Já stal u jejich pat
To já jsem vzepjal krovy
vzaté z trámů z božích vrat

R: Když překoveš zub času 
A z něj vrhneš po mě hrot
Snad zazní dík v mém hlasu
Z hlubin mých posmrtných vod

Když Fpřekoveš zub Gčasu
už svůj Cnezachráním Ampád
však Dmžil bych jako Edosud

není Amčeho litovat
Už Fnepřetavím Gosud, 
už svůj Cnezachráním Ampád
však Dmnení...
však Enení
čeho litoAmvat.