Za přítele

Laeg Mortemir vai Eledar / Laeg Mortemir vai Eledar

0/0/0


Předehra: Am G F E R: vokál 
Am G F E 
1.AmKdysi Gjednou
FKrví a Amtělem
Teď jsme na Grůzných březích Amtéhož moře
Nepošleš zprávy stočené Gv lahvích
FPtám se, cože
Je snad jen Gmá zbraň mým příteElem

R: vokál 

2. Tvůj vzkaz dal bych
Na vodu hvězdám
A svůj meč hodil bych do jezera
Jak bych ho házel shora z hráze
Z tichého šera
Ani bych nevěděl, zda ses mi nezdál

R: vokál 

3. Kdybys padl
Snad jednu větu
zachytí vítr, než usneš v lůžku z chvojí
Krok by mi vedla trávou, co zšedla
K mohyle tvojí
cesta z bílých květů

4. (Změna) AmAle tys odešel
Fbez hlesu, bez vzkazu
Gkde je ta statečnost, Ams níž jsme se rvali

Žiješ a nepovíš
a slunce stoupá výš
jak tehdy, když jsme si po boku stáli

Budiž mým vyznáním
že já tě nezraním
i když jsme ještě moc mohli si dát

Za chladných večerů 
dívám se k severu
jestli zas pospolu budeme stát