Šamane

/

0/0/0


1.DmŠamane, tanči a Apřivolej Bdéšť
DmAť pukliny Czemě Dmschová
Ať řeky se rozlijí a Apotoky Btéž
DmA obloha C(A)je šarlaDmtová

2. Pavouku, pleteš pevnou síť
Brzy budeme mít dost vláhy
Jen zatanči a budeme pít
Že přišel déšť tak záhy

R. DmŠamane, máš masku stovek tváří,B šamane
DmŠamane, brzy se kouzlo zdaří, Bšamane
Až nový měsíc nastaDmne

3. Šamane, tančíš, jak ožralý pes
Kde je ten déšť, cos slíbil
Co mám říct lidu, že neprší dnes
Žes k bohům neuctivý byl

4. Šamane, ty hlupáku, 
dělej, už brzy svítá
Až zajde luna, kouzlo vyprchá
A země, ta nebude sytá

R. Šamane, máš masku stovek tváří, šamane
Šamane, brzy se kouzlo zdaří, šamane
Až nový měsíc nastane

5. Napoj se krví, země má
Tenhle nám k ničemu není
Na jeho těle květy vyraší
A zaprší i bez kouzlení 

R. Šamane, měls masku stovek tváří, šamane
Šamane, jednou se kouzlo zdaří, šamane
A nová doba nastane