Hra na hrdiny

Laeg Mortemir vai Eledar / Laeg Mortemir vai Eledar

0/0/0


1.DmVe světle svic Cnad ohmataným Dmstolem
sklání se Fpostavy a jedna Crozhlíží se Fkolem
je Dmpánem jeskyCně a Dmpřesto ví
Bže hrát už svůj Aživot dál ji Dmnebaví

Za světem na stole je jiný velký svět
Chceme být krásní, stateční a přitom nevidět
Že až masky sundáme, budem jen stíny
My tvoři zpod kamenů hrajeme si na hrdiny

Ať je venku zima, tady slunko pálí
V pohodlí křesel putujem po širé dáli
Lesy jsou krásné hluboké, ani stín viny
Já už nechci nazpět z toho světa pro hrdiny

DmLesy jsou Fkrásné hluboCké, ani stín Dmviny
Já už Bnechci nazpět Az toho světa Dmpro hrdiny

Už teď běžíme s časem v zádech
A žijem ve svých betonových hradech
A kdo pozná, že jsme někdo jiný
Až masky sundáme…
Je to hra...hra... na hrdiny