Dcera krále

Laeg Mortemir vai Eledar / Laeg Mortemir vai Eledar

0/0/0

AmV temných Ekoutech 
Czahrady Gstaré
Amhloubáním Esvůj čas si Amkrátí
Amkrásná Edívka
Cdcera Gkrále
Amjak otci Emsynem se Amstáti

Ref:CEAmG 
CEAmEAm 

Mám snad vzíti
štíty vlajky
v línii mečem se bít
Voní kvítí
voní dálky
můj otče jak jen mám žít

kdybys chtěla
dcero milá
zbroj zlatou hned bych ti dal
tvému tělu
neschází síla
jak synu co měl být král

Vyjedeme, 
otče milý
do války půjdu, když chceš
přiveď koně 
a v jednu chvíli
obléknu zbroj, vezmu meč

A v poledne
v čele stojí,
král a dívka v helmici
roh ke rtům zvedne
snad se bojí
jeď, dobyj čest přeslici

Srdnatá je,
vlajka vlaje,
ale mečů je moc, příliš moc
kopí bodne
a k zemi rodné
padá dívka, jen mžik a je noc

Interpreti

Laeg (zpěv, kytara)

Elsa (zpěv)

Aho (kytara)