Krajina

 

Běžně se kreslí krajina na obraze
to, co chci učinit, mě nejspíš vyjde draze,
byť nad tou troufalostí sotva cítím vinu.
Jen jednou
stvořím obraz pro krajinu.