Noční koně

 

Černí jak noc, jak saze od komínů
stříbřitá mlha a klapot lesklých stínů
klus klus
mrazivých snů a dní vraníčci černoocí
za teplé houně jsou pláště chladných nocí
klus klus
skok střeh, břeh skal
běl střech, běh cval

klus klus
klus klus