Modlitba

 

Pane můj,
Jsi smích z propjatého stanu
Z úlitby bohům a osvěžovny kmánů
Důstojných jmen
Z cihlové země obtáčí se rmen
Kolem tvých nohou, zrezlých pilířů
Obrostlých trsy lišejníků
A zaschlou slávou rytířů